Lezing “Hoe kernenergie en duurzaamheid hand in hand gaan” – Gent

Op 29 april om 19 uur houden we een lezing over het verleden, heden en de toekomst van kernenergie voor de Vlaamse Technische Kring in ons geliefde Gent. Luc Van Den Durpel zal spreken over ‘Kernenergie heeft een geschiedenis van continue ontwikkeling sinds de jaren 50 en maakt heden zo’n 10% uit van de wereldwijde elektriciteitsproductie doch reduceert met zo’n 30% de CO2-uitstoot van deze elektriciteitsproductie. Met het oog op een duurzamer wereld voor allen waarbij een duurzame energievoorziening essentieel is, worden verschillende ontwikkelingen qua kernenergie wereldwijd ondernomen. Naast de grotere reactoren, zoals te Doel en Tihange, worden kleine modulaire (Small Modular Reactors SMRs) ontwikkeld voor meer gevarieerde energie-generatie alsook betreffende de algehele splijtstofcyclus en met name het afvalbeheer zijn er verschillende opties te beschouwen. Deze lezing zal een overzicht brengen omtrent het verleden, heden en voornamelijk toekomst voor kernenergie in een veranderende wereld.